Hopp til innholdet

LOKAL TILHØRIGHET

For skogeierne er Eikås Sagbruk en viktig aktør for en så kort og effektiv transport av tømmerstokkene som mulig.

ETTERSPØRSEL

Med stor etterspørsel fra kundene og økt bruk av tre i samfunnet, er både store og små tømmerleveranser viktig for at sagbruket skal ha tilstrekkelig med råstoff. Vi er et moderne sagbruk som produserer tilnærmet likt volum gjennom hele året. Stabil tilgang på tømmer er derfor svært viktig for oss.

MATERIALER OG PRODUKSJON

Eikås Sagbruk AS har i dag moderne produksjonsanlegg til foredling av gran og furu tømmer som består av saganlegg, rå- og tørr-sorteringsanlegg, tørker, høvleri, trykkimpregnering, precut, beiseanlegg, og presseanlegg for høvelsponballer til husdyrstrø. Bruket produserer konstruksjonsvirke, kledning, paneler, lekter, terassebord, vannbrett og topprekker.(se under Treprodukter.) Bruket selger det meste av byggevarer og lagerfører dette. Bruket selger også løs bark til hageformål.

MILJØPOLICY

Eikås Sagbruk AS vet at all aktivitet på bedriften påvirker miljøet. Det skal derfor i alle sammenhenger og ved alle beslutninger tas hensyn til dette. Målet er å drive en ren og fremtidsrettet virksomhet, som skal kjennetegnes av ansvar for ansatte, samfunnet og miljøet. Alle som kjøper våre produkter skal føle seg trygge på at deres innvirkning på miljøet er vurdert. På samme måte skal våre kunder få kunnskap om produktenes opprinnelse og kvalitet, og om hvordan de påvirker mennesker og miljø. Målet er at miljøinformasjon og sporbarhet skal være tilgjengelig for alle produkter som brukes og produseres ved bedriften. Eikaas Sagbruk AS forplikter seg til å etterleve PEFC krav, sikre sporbarhet på alt råstoff som anvendes i sertifiserte produkter samt forhindre at råstoff med ulovlig opprinnelse anvendes.

HISTORIE

Eikås Sagbruk AS ble grunnlagt i 1955 og har siden den gang produsert trelast. Hele virksomheten startet med 2-3 mann som produserte skurlast. Siden den gang har bruket stadig vokst og dekker i dag et tomtareal på nesten 100 000 kvadratmeter og har ca 35 ansatte. Bruket foredler årlig ca. 40- 45 000m3 tømmer.

EIERSKAP

Eikås Sagbruk er heleid av AT Skog, som er et skogeiersamvirke med over 9000 skogeiere i Telemark, Agder, Rogaland og Vestland.

Lurer du på noe? Ta kontakt!